Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 78 520 98 623
Sum driftskostnader -77 488 -90 527
Driftsresultat 1 032 8 096
Resultat før skatt 997 8 104
Årsresultat 778 6 236
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 254 2 374
Omløpsmidler 33 456 33 086
Sum gjeld 26 416 25 903
Sum egenkapital 10 424 9 646
Sum egenkapital og gjeld 36 840 35 549
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bakken Motor AS
Orgnummer 951 468 215
Telefon (+47) 32 26 01 80
Telefaks (+47) 32 26 01 81
E-post post@bakken-motor.no
Hjemmeside www.bakken-motor.no
Besøksadresse Kobbervikdalen 115, 3036 Drammen
Postadresse Kobbervikdalen 115, 3036 Drammen

Nøkkelpersoner