Borettslaget Kristofer Jansonsvei Nr 80 X

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 893 1 843
Sum driftskostnader -1 215 -1 349
Driftsresultat 679 494
Resultat før skatt 515 294
Årsresultat 515 294
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 089 7 066
Omløpsmidler 1 288 1 086
Sum gjeld 7 248 7 539
Sum egenkapital 1 129 613
Sum egenkapital og gjeld 8 377 8 152
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kristofer Jansonsv 80 X Borettslaget
Orgnummer 951 545 872
Telefon (+47) 55 30 96 00
Telefaks (+47) 55 30 96 80
E-post post@vestbo.no
Hjemmeside www.vestbo.no
Besøksadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag AS Strandgaten 196, 5004 Bergen
Postadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen

Nøkkelpersoner