Borettslaget Kristofer Jansonsvei Nr 80 X

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 836 1 828
Sum driftskostnader -1 269 -1 301
Driftsresultat 567 528
Resultat før skatt 308 261
Årsresultat 308 261
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 7 066 7 066
Omløpsmidler 1 079 1 202
Sum gjeld 7 826 8 257
Sum egenkapital 319 11
Sum egenkapital og gjeld 8 145 8 269
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kristofer Jansonsv 80 X Borettslaget
Orgnummer 951 545 872
Telefon (+47) 55 30 96 00
Telefaks (+47) 55 30 96 80
E-post post@vestbo.no
Hjemmeside www.vestbo.no
Besøksadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag AS Strandgaten 196, 5004 Bergen
Postadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen

Nøkkelpersoner