Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 10 254 10 775
Sum driftskostnader -9 437 -9 385
Driftsresultat 817 1 391
Resultat før skatt 938 1 516
Årsresultat 654 1 070
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 268 473
Omløpsmidler 15 499 14 921
Sum gjeld 7 509 7 790
Sum egenkapital 8 258 7 603
Sum egenkapital og gjeld 15 767 15 394
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bærum Glassmesterforretning AS
Orgnummer 952 177 672
Telefon (+47) 67 53 71 10
Telefaks (+47) 67 59 08 71
E-post webmail@baerumglass.no
Hjemmeside www.baerumglass.no
Besøksadresse Bærumsveien 300, 1344 Haslum
Postadresse Bærumsveien 300, 1344 Haslum

Nøkkelpersoner