Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 850 10 060
Sum driftskostnader -8 563 -9 414
Driftsresultat 286 645
Resultat før skatt 248 629
Årsresultat 164 442
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 110
Omløpsmidler 1 590 14 510
Sum gjeld 1 026 5 920
Sum egenkapital 565 8 700
Sum egenkapital og gjeld 1 590 14 620
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bærum Glassmesterforretning AS
Orgnummer 952 177 672
Telefon (+47) 67 53 71 10
Telefaks (+47) 67 59 08 71
E-post webmail@baerumglass.no
Hjemmeside www.baerumglass.no
Besøksadresse Bærumsveien 300, 1344 Haslum
Postadresse Bærumsveien 300, 1344 Haslum

Nøkkelpersoner