Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 106 3 265
Sum driftskostnader -3 191 -3 387
Driftsresultat -85 -123
Resultat før skatt -92 -128
Årsresultat -77 -106
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 828 891
Sum gjeld 482 452
Sum egenkapital 505 582
Sum egenkapital og gjeld 986 1 034
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Namdal Kjøleservice AS
Orgnummer 952 434 829
Telefon (+47) 74 27 64 55
Mobiltelefon (+47) 951 65 387
E-post post@namkjol.no
Besøksadresse Siva 1, 7820 Spillum
Postadresse Postboks 20, 7820 Spillum

Nøkkelpersoner