Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 42 865 42 427
Sum driftskostnader -42 850 -40 567
Driftsresultat 15 1 860
Resultat før skatt 27 1 908
Årsresultat 21 1 398
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 566 1 661
Omløpsmidler 10 733 11 025
Sum gjeld 10 054 9 462
Sum egenkapital 3 245 3 224
Sum egenkapital og gjeld 13 299 12 686
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn CC Vest
Orgnummer 953 286 068
Telefon (+47) 22 73 63 50
Telefaks (+47) 22 73 63 10
E-post info@ccvest.no
Hjemmeside www.ccvest.no
Besøksadresse Lilleakerveien 16, 0283 Oslo
Postadresse Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Nøkkelpersoner