Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 175 4 416
Sum driftskostnader -5 139 -4 156
Driftsresultat 37 261
Resultat før skatt 33 245
Årsresultat 21 239
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 195 163
Omløpsmidler 841 816
Sum gjeld 827 797
Sum egenkapital 241 220
Sum egenkapital og gjeld 1 068 1 017
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kolbotn Trykkeri AS
Orgnummer 954 116 425
Telefon (+47) 66 82 20 80
Telefaks (+47) 66 82 20 89
Mobiltelefon (+47) 922 08 585
E-post post@kolbotn-trykkeri.no
Hjemmeside www.kolbotn-trykkeri.no
Besøksadresse Sofiemyrveien 6 B, 1412 Sofiemyr
Postadresse Postboks 526, 1411 Kolbotn

Nøkkelpersoner