Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 74 956 66 544
Sum driftskostnader -60 652 -51 482
Driftsresultat 14 304 15 061
Resultat før skatt 13 516 15 062
Årsresultat 10 185 11 370
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 561 1 425
Omløpsmidler 36 547 34 741
Sum gjeld 14 632 12 850
Sum egenkapital 23 651 23 316
Sum egenkapital og gjeld 38 283 36 166
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Brødrene Freberg AS
Orgnummer 954 580 415
Telefon (+47) 33 30 86 60
Telefaks (+47) 33 60 86 61
E-post post@freberg.no
Hjemmeside www.freberg.no
Besøksadresse Hortensveien 131, 3157 Barkåker
Postadresse Hortensveien 131, 3157 Barkåker

Nøkkelpersoner