Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 568 568
Sum driftskostnader -389 -268
Driftsresultat 179 299
Resultat før skatt 9 162
Årsresultat 9 162
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 698 698
Omløpsmidler 856 1 093
Sum gjeld 4 966 5 212
Sum egenkapital -3 412 -3 422
Sum egenkapital og gjeld 1 553 1 791
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vognstølen 18 H Borettslaget
Orgnummer 954 765 806
Telefon (+47) 416 32 116
Mobiltelefon (+47) 416 32 116
E-post a.ingebrigtsen@gmail.com
Besøksadresse Vognstølen 18 H, 5096 Bergen
Postadresse Vognstølen 18 H, 5096 Bergen

Nøkkelpersoner