Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 487 363
Sum driftskostnader -2 888 -389
Driftsresultat -2 401 -25
Resultat før skatt -2 513 -80
Årsresultat -2 513 -80
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 698 698
Omløpsmidler 2 074 68
Sum gjeld 5 488 969
Sum egenkapital -2 717 -204
Sum egenkapital og gjeld 2 772 765
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vognstølen 18 H Borettslaget
Orgnummer 954 765 806
Telefon (+47) 416 32 116
Mobiltelefon (+47) 416 32 116
E-post a.ingebrigtsen@gmail.com
Besøksadresse Vognstølen 18 H, 5096 Bergen
Postadresse Vognstølen 18 H, 5096 Bergen

Nøkkelpersoner