Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 371 314
Sum driftskostnader -261 -351
Driftsresultat 110 -37
Resultat før skatt 58 -92
Årsresultat 58 -92
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 698 698
Omløpsmidler 188 176
Sum gjeld 1 010 1 056
Sum egenkapital -125 -182
Sum egenkapital og gjeld 885 873
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vognstølen 18 H Borettslaget
Orgnummer 954 765 806
Telefon (+47) 416 32 116
Mobiltelefon (+47) 416 32 116
E-post a.ingebrigtsen@gmail.com
Besøksadresse Vognstølen 18 H, 5096 Bergen
Postadresse Vognstølen 18 H, 5096 Bergen

Nøkkelpersoner