Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 36 652 35 297
Sum driftskostnader -37 151 -34 576
Driftsresultat -499 720
Resultat før skatt -346 916
Årsresultat -346 916
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 59 161
Omløpsmidler 23 983 22 515
Sum gjeld 4 856 4 601
Sum egenkapital 20 045 18 929
Sum egenkapital og gjeld 24 902 23 530
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bekymringstelefonen Voksne For Barn
Orgnummer 954 804 488
Telefon (+47) 488 96 215
Telefaks (+47) 23 10 06 11
Mobiltelefon (+47) 917 80 995
E-post vfb@vfb.no
Hjemmeside www.vfb.no
Besøksadresse Stortorvet 10, 0155 Oslo
Postadresse Stortorvet 10, 0155 Oslo

Nøkkelpersoner