Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 687 6 098
Sum driftskostnader -7 919 -5 485
Driftsresultat 769 613
Resultat før skatt 675 590
Årsresultat 526 457
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 329 3 623
Sum gjeld 1 963 1 692
Sum egenkapital 2 468 1 942
Sum egenkapital og gjeld 4 431 3 633
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Landbruksteknikk AS
Orgnummer 955 722 604
Telefon (+47) 71 29 41 89
Telefaks (+47) 71 29 41 95
Mobiltelefon (+47) 947 83 278
E-post post@landbruksteknikk.no
Hjemmeside www.landbruksteknikk.no

Nøkkelpersoner