Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 854 1 127
Sum driftskostnader -542 -853
Driftsresultat 313 274
Resultat før skatt 313 274
Årsresultat 227 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 453 490
Sum gjeld 391 455
Sum egenkapital 62 35
Sum egenkapital og gjeld 453 490
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Agder Bokholderi AS
Orgnummer 956 132 398
Telefon (+47) 37 96 26 48
Mobiltelefon (+47) 924 80 744
E-post thorn@agderregnskap.com
Besøksadresse Halshaug terrasse 14 D, 4514 Mandal
Postadresse Stamsøyveien 12, 4580 Lyngdal

Nøkkelpersoner