Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 333 6 666
Sum driftskostnader -277 -284
Driftsresultat 5 056 6 382
Resultat før skatt 4 258 5 731
Årsresultat 4 258 5 731
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 933 7 237
Sum gjeld 30 647 34 320
Sum egenkapital 214 346 212 977
Sum egenkapital og gjeld 244 993 247 297
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Midt-Telemark Energi AS
Orgnummer 956 444 764
Telefon (+47) 35 94 90 00
Telefaks (+47) 35 94 90 15
Mobiltelefon (+47) 951 64 381
E-post jamj@mtenergi.no
Hjemmeside www.mtenergi.no
Besøksadresse Grønvoldvegen 1, 3830 Ulefoss
Postadresse Grønvoldvegen 1, 3830 Ulefoss

Nøkkelpersoner