Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 21 746 22 424
Sum driftskostnader -21 567 -22 732
Driftsresultat 179 -308
Resultat før skatt 89 -434
Årsresultat 63 -325
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 976 1 199
Omløpsmidler 4 646 5 453
Sum gjeld 4 610 5 694
Sum egenkapital 1 155 1 092
Sum egenkapital og gjeld 5 765 6 786
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Møller Bil Tynset
Orgnummer 957 158 714
Telefon (+47) 62 48 55 00
Telefaks (+47) 62 48 55 01
E-post tynset@moller.no
Besøksadresse Elfengveien 2, 2500 Tynset
Postadresse Elfengveien 2, 2500 Tynset

Nøkkelpersoner