Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 28 924 23 864
Sum driftskostnader -25 263 -22 112
Driftsresultat 3 661 1 753
Resultat før skatt 3 875 2 135
Årsresultat 2 978 1 268
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 596 2 893
Omløpsmidler 22 921 19 535
Sum gjeld 4 549 4 378
Sum egenkapital 21 146 18 167
Sum egenkapital og gjeld 25 695 22 545
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Sønnerheim
Orgnummer 957 771 556
Telefon (+47) 57 63 34 74
Telefaks (+47) 57 63 36 11
E-post post@sonnerheim.no
Hjemmeside www.jernia.no

Nøkkelpersoner