Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 705 4 500
Sum driftskostnader -3 725 -3 871
Driftsresultat 981 629
Resultat før skatt 975 621
Årsresultat 730 451
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 692 1 347
Sum gjeld 1 610 1 277
Sum egenkapital 105 105
Sum egenkapital og gjeld 1 715 1 382
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Økodel AS
Orgnummer 957 926 894
Telefon (+47) 38 02 82 80
Telefaks (+47) 38 02 87 66
E-post renny@okodel.no
Hjemmeside www.okodel.no
Besøksadresse Vestre Strandg 49 D, 4612 Kristiansand S
Postadresse Postboks 708, 4666 Kristiansand S

Nøkkelpersoner