Ingeniør V Hybinette og Admiral J Børresen og Professor Johan H L Vogts Fond Til Malmgeologisk Forskning

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 11
Sum driftskostnader -3 -2
Driftsresultat 5 9
Resultat før skatt 5 9
Årsresultat 5 9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 86 80
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 86 81
Sum egenkapital og gjeld 86 81
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hybinette V Og Børresen Og Vogt Fond
Orgnummer 958 192 177
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse c/o UNIFOR Postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner