Ingeniør V Hybinette og Admiral J Børresen og Professor Johan H L Vogts Fond Til Malmgeologisk Forskning

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 5
Sum driftskostnader -2 -2
Driftsresultat 3 3
Resultat før skatt 3 3
Årsresultat 3 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 92 88
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 92 88
Sum egenkapital og gjeld 92 88
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hybinette V Og Børresen Og Vogt Fond
Orgnummer 958 192 177
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse c/o UNIFOR Postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner