Nøkkeltall 2016 2014
Sum driftsinntekter 411 331 360 037
Sum driftskostnader -396 536 -319 634
Driftsresultat 14 795 40 403
Resultat før skatt 14 669 42 178
Årsresultat 11 132 30 634
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2014
Varige driftsmidler 4 151 3 941
Omløpsmidler 118 276 110 442
Sum gjeld 100 273 93 820
Sum egenkapital 55 885 46 517
Sum egenkapital og gjeld 156 158 140 337
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Firesafe AS
Orgnummer 958 249 799
Telefon (+47) 09110
Telefaks (+47) 23 17 86 00
E-post firmapost@firesafe.no
Hjemmeside www.firesafe.no
Besøksadresse Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Postadresse Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo

Nøkkelpersoner