Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 018 5 582
Sum driftskostnader -5 310 -5 589
Driftsresultat -293 -8
Resultat før skatt -437 -138
Årsresultat -342 -108
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 62 79
Omløpsmidler 1 767 2 678
Sum gjeld 1 002 995
Sum egenkapital 1 018 1 859
Sum egenkapital og gjeld 2 021 2 854
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rørleggeren Tromsø AS
Orgnummer 958 844 387
Telefon (+47) 77 63 50 10
Telefaks (+47) 77 63 87 26
E-post knut@rorleggerentromso.no
Hjemmeside bademiljo.no/butikker/Troms/tromso/
Besøksadresse Solstrandvegen 25, 9020 Tromsdalen
Postadresse Postboks 5191, 9285 Tromsø

Nøkkelpersoner