Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 42 166 51 485
Sum driftskostnader -41 688 -48 457
Driftsresultat 477 3 029
Resultat før skatt 586 3 170
Årsresultat 423 2 268
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 96
Omløpsmidler 13 475 20 762
Sum gjeld 8 891 16 327
Sum egenkapital 4 736 4 628
Sum egenkapital og gjeld 13 628 20 955
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Danielsen P M Kontorutstyr AS
Orgnummer 959 731 101
Telefon (+47) 37 07 60 00
Telefaks (+47) 37 07 60 01
E-post post@inventumsor.no
Hjemmeside www.inventumsor.no
Besøksadresse Åsbieveien 5 Stoa, 4848 Arendal
Postadresse Postboks 1666 Stoa, 4857 Arendal

Nøkkelpersoner