Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 32 988 38 306
Sum driftskostnader -33 430 -38 266
Driftsresultat -442 40
Resultat før skatt -430 76
Årsresultat -333 50
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 143 121
Omløpsmidler 10 852 12 847
Sum gjeld 6 803 8 347
Sum egenkapital 4 450 4 783
Sum egenkapital og gjeld 11 253 13 130
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Danielsen P M Kontorutstyr AS
Orgnummer 959 731 101
Telefon (+47) 37 07 60 00
Telefaks (+47) 37 07 60 01
E-post post@inventumsor.no
Hjemmeside www.inventumsor.no
Besøksadresse Åsbieveien 5 Stoa, 4848 Arendal
Postadresse Postboks 1666 Stoa, 4857 Arendal

Nøkkelpersoner