Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 15 088 13 879
Sum driftskostnader -14 854 -13 327
Driftsresultat 233 552
Resultat før skatt 246 582
Årsresultat 246 582
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 9 697 4 582
Omløpsmidler 4 359 6 703
Sum gjeld 4 583 2 058
Sum egenkapital 9 474 9 228
Sum egenkapital og gjeld 14 056 11 285
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kvavik Verksted AS
Orgnummer 960 347 544
Telefon (+47) 38 33 11 40
Telefaks (+47) 38 33 11 48
Mobiltelefon (+47) 918 36 587
E-post post@q43.no
Hjemmeside www.q43.no
Besøksadresse Industriveien 8, 4580 Lyngdal
Postadresse Industriveien 8, 4580 Lyngdal

Nøkkelpersoner