Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 0
Driftsresultat -9 0
Resultat før skatt 23 0
Årsresultat 23 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 023 2 000
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 2 023 2 000
Sum egenkapital og gjeld 2 023 2 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rosenborg Stiftelsen
Orgnummer 962 261 515
Telefon (+47) 22 98 63 00
Telefaks (+47) 22 98 63 40
E-post post@diakonova.no
Besøksadresse Fredensborgveien 24 Q, 0177 Oslo
Postadresse Postboks 6716 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Nøkkelpersoner