Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hartz-Hanssen Anne U.
Orgnummer 962 478 379
Telefon (+47) 974 64 232
Telefaks (+47) 32 84 20 85
E-post hartz-ha@online.no
Besøksadresse c/o Bertel O. Steen AS Solheimveien 7, 1473 Lørenskog
Postadresse c/o Bertel O. Steen AS Postboks 52, 1471 Lørenskog

Nøkkelpersoner