Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 001 13 486
Sum driftskostnader -11 686 -11 665
Driftsresultat 1 315 1 820
Resultat før skatt 1 315 1 818
Årsresultat 985 1 324
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 61 83
Omløpsmidler 5 569 5 536
Sum gjeld 3 128 3 354
Sum egenkapital 2 783 2 548
Sum egenkapital og gjeld 5 911 5 902
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn JØLSTAD GRAVSTEIN AS
Orgnummer 964 010 536
Telefon (+47) 22 65 60 50
Telefaks (+47) 22 65 60 31
E-post om-a@online.no
Hjemmeside www.gravstein.com
Besøksadresse Ulvenveien 102, 0581 Oslo
Postadresse Ulvenveien 102, 0581 Oslo

Nøkkelpersoner