Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 83 139
Sum driftskostnader -70 -79
Driftsresultat 12 59
Resultat før skatt 30 77
Årsresultat 23 56
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 684 674
Sum gjeld 8 29
Sum egenkapital 675 645
Sum egenkapital og gjeld 684 674
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kunnskapsingeniørene Teroplan AS
Orgnummer 965 561 854
Telefon (+47) 75 15 10 55
Telefaks (+47) 75 15 57 01
E-post ki_teropplan@teroplan.no
Besøksadresse c/o Jeanne Grønvold Einerhaugen 8, 8624 Mo i Rana
Postadresse Postboks 259, 8601 Mo i Rana

Nøkkelpersoner