Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 936 924
Sum driftskostnader -1 105 -1 070
Driftsresultat -168 -146
Resultat før skatt -168 -141
Årsresultat -168 -141
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 10 20
Omløpsmidler 323 475
Sum gjeld 114 109
Sum egenkapital 223 391
Sum egenkapital og gjeld 338 500
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS
Orgnummer 968 158 813
Telefon (+47) 902 42 446
Mobiltelefon (+47) 902 42 446
E-post bedriftshelsetjenesten@epost.no
Hjemmeside www.båtsfjordbht.no
Besøksadresse Hindberggata 19, 9990 Båtsfjord
Postadresse Postboks 474, 9991 Båtsfjord

Nøkkelpersoner