Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 102 980 101 777
Sum driftskostnader -102 482 -99 304
Driftsresultat 498 2 473
Resultat før skatt -862 1 938
Årsresultat -626 1 475
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 32 104 26 832
Omløpsmidler 38 100 38 301
Sum gjeld 60 567 54 841
Sum egenkapital 11 872 12 497
Sum egenkapital og gjeld 72 439 67 338
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fiskå Mølle Etne AS
Orgnummer 968 250 698
Telefon (+47) 53 77 13 77
Telefaks (+47) 53 77 13 72
E-post etnebm@fiska.no
Hjemmeside www.fiska.no
Besøksadresse Tongane, 5590 Etne
Postadresse Tongane, 5590 Etne

Nøkkelpersoner