Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 6 103 8 919
Sum driftskostnader -6 834 -8 534
Driftsresultat -732 384
Resultat før skatt -993 92
Årsresultat -993 92
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 488 530
Omløpsmidler 1 771 3 188
Sum gjeld 5 468 5 934
Sum egenkapital -3 199 -2 206
Sum egenkapital og gjeld 2 269 3 728
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nittedal Møbelutsalg AS
Orgnummer 968 550 888
Telefon (+47) 67 05 99 99
Telefaks (+47) 67 05 99 91
E-post post.slattum@mobelringen.no
Hjemmeside www.mobelringen.no
Besøksadresse Kjulsv 1, 1480 Slattum
Postadresse Kjulsv 1, 1480 Slattum

Nøkkelpersoner