Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 254 254
Sum driftskostnader -102 -114
Driftsresultat 152 139
Resultat før skatt 152 135
Årsresultat 152 135
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 44 58
Sum gjeld 10 38
Sum egenkapital 34 20
Sum egenkapital og gjeld 44 58
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Regnsk &kontorserv V/marit U Myhr
Orgnummer 970 009 779
Telefon (+47) 926 49 782
Mobiltelefon (+47) 926 49 782
E-post maritsin@gmail.com
Besøksadresse Silfarveien 32, 9700 Lakselv
Postadresse Silfarveien 32, 9700 Lakselv

Nøkkelpersoner