Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 310 340
Sum driftskostnader -95 -99
Driftsresultat 215 241
Resultat før skatt 215 242
Årsresultat 215 242
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 42 64
Sum gjeld 14 20
Sum egenkapital 28 44
Sum egenkapital og gjeld 42 64
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Regnsk &kontorserv V/marit U Myhr
Orgnummer 970 009 779
Telefon (+47) 926 49 782
Mobiltelefon (+47) 926 49 782
E-post maritsin@gmail.com
Besøksadresse Silfarveien 32, 9700 Lakselv
Postadresse Silfarveien 32, 9700 Lakselv

Nøkkelpersoner