Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 334 294
Sum driftskostnader -109 -128
Driftsresultat 225 165
Resultat før skatt 222 165
Årsresultat 222 165
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 41 30
Sum gjeld 30 21
Sum egenkapital 11 8
Sum egenkapital og gjeld 41 30
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Regnsk &kontorserv V/marit U Myhr
Orgnummer 970 009 779
Telefon (+47) 926 49 782
Mobiltelefon (+47) 926 49 782
E-post maritsin@gmail.com
Besøksadresse Silfarveien 32, 9700 Lakselv
Postadresse Silfarveien 32, 9700 Lakselv

Nøkkelpersoner