Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 722 4 871
Sum driftskostnader -4 588 -5 132
Driftsresultat 135 -261
Resultat før skatt 110 -307
Årsresultat 69 -254
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 796 1 925
Omløpsmidler 2 384 2 687
Sum gjeld 2 712 2 813
Sum egenkapital 1 790 2 162
Sum egenkapital og gjeld 4 502 4 975
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ab Liftutleie AS
Orgnummer 970 985 832
Telefon (+47) 930 95 505
Telefaks (+47) 22 29 69 75
Mobiltelefon (+47) 920 44 244
E-post hogset@bluezone.no
Besøksadresse Ormsundveien 27 A, 0198 Oslo
Postadresse Ormsundveien 27 A, 0198 Oslo

Nøkkelpersoner