Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 12 530 12 516
Sum driftskostnader -10 947 -11 145
Driftsresultat 1 584 1 371
Resultat før skatt 1 512 1 298
Årsresultat 1 134 947
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 213 283
Omløpsmidler 8 114 7 969
Sum gjeld 3 606 2 635
Sum egenkapital 4 732 5 628
Sum egenkapital og gjeld 8 338 8 262
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Protid Presis Ur & Gull AS
Orgnummer 971 144 653
Telefon (+47) 75 50 80 33
Telefaks (+47) 75 50 88 95
E-post presisurgull@c2i.net
Hjemmeside www.presisuroggull.no
Besøksadresse City Nord Stormyra, 8008 Bodø
Postadresse City Nord Stormyra, 8008 Bodø

Nøkkelpersoner