Nøkkeltall 2002
Sum driftsinntekter 1 240
Sum driftskostnader -937
Driftsresultat 303
Resultat før skatt 361
Årsresultat 361
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2002
Varige driftsmidler 0
Omløpsmidler 1 587
Sum gjeld 55
Sum egenkapital 1 532
Sum egenkapital og gjeld 1 587
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mandal Svømmeklubb
Orgnummer 971 225 386
Besøksadresse c/o Mandalshallen Fridtjof Nansens vei 13, 4514 Mandal
Postadresse Postboks 259, 4503 Mandal

Nøkkelpersoner