Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 176 3 183
Sum driftskostnader -1 597 -1 880
Driftsresultat 1 579 1 303
Resultat før skatt 1 625 1 329
Årsresultat 1 222 960
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 333 356
Omløpsmidler 2 908 2 423
Sum gjeld 1 627 1 385
Sum egenkapital 1 732 1 509
Sum egenkapital og gjeld 3 359 2 895
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bærum Kennel AS
Orgnummer 971 234 423
Telefon (+47) 417 51 500
E-post post@kennel.no
Hjemmeside www.kennel.no
Besøksadresse Gml Jarenv 62, 1339 Vøyenenga
Postadresse Gamle Jarenvei 62, 1339 Vøyenenga

Nøkkelpersoner