Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 44 423 40 356
Sum driftskostnader -44 934 -39 960
Driftsresultat -511 395
Resultat før skatt -480 535
Årsresultat -480 535
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 11 659 12 719
Omløpsmidler 37 693 31 769
Sum gjeld 22 611 17 267
Sum egenkapital 26 740 27 220
Sum egenkapital og gjeld 49 351 44 488
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nelfo Oslo Og Omegn
Orgnummer 971 439 777
Telefon (+47) 22 91 83 10
Mobiltelefon (+47) 906 00 989
E-post post@elopp.no
Hjemmeside www.elopp.no
Besøksadresse Stanseveien 25, 0976 Oslo
Postadresse Stanseveien 25, 0976 Oslo

Nøkkelpersoner