Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -30 -25
Driftsresultat -30 -25
Resultat før skatt -18 -2
Årsresultat -18 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 358 2 363
Sum gjeld 31 18
Sum egenkapital 2 447 2 465
Sum egenkapital og gjeld 2 478 2 483
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Norwegian Aid Committee Sti
Orgnummer 971 471 816
Telefon (+47) 22 20 76 30
Telefaks (+47) 22 20 76 31
E-post admin.oslo@norwac.no
Besøksadresse Darres gate 2, 0175 Oslo
Postadresse Ila kontorsenter Darres gate 2, 0175 Oslo

Nøkkelpersoner