Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste Sa

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 059 6 848
Sum driftskostnader -7 050 -6 843
Driftsresultat 9 5
Resultat før skatt 23 23
Årsresultat 20 21
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 156 175
Omløpsmidler 2 684 2 543
Sum gjeld 1 035 934
Sum egenkapital 1 820 1 800
Sum egenkapital og gjeld 2 855 2 733
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn HAVA Bedriftshelsetjeneste
Orgnummer 971 475 579
Telefon (+47) 32 08 63 80
Telefaks (+47) 32 08 63 81
E-post post@hava.no
Hjemmeside www.hava.no
Besøksadresse Torpomoen, 3579 Torpo
Postadresse Torpomoen, 3579 Torpo

Nøkkelpersoner