Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 126 318 112 541
Sum driftskostnader -116 815 -106 865
Driftsresultat 9 501 5 676
Resultat før skatt 9 275 5 664
Årsresultat 9 275 5 664
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 14 436 15 880
Omløpsmidler 49 988 41 868
Sum gjeld 67 488 59 969
Sum egenkapital 2 121 -2 150
Sum egenkapital og gjeld 69 609 57 819
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pelias Norsk Skadedyrkontroll
Orgnummer 971 582 162
Telefon (+47) 62 41 58 88
Telefaks (+47) 62 41 52 10
E-post post@pelias.no
Hjemmeside www.pelias.no
Postadresse Martnsvegen 59, 2409 Elverum

Nøkkelpersoner