Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 898 8 110
Sum driftskostnader -5 361 -7 949
Driftsresultat -463 162
Resultat før skatt -550 97
Årsresultat -419 69
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 808 838
Omløpsmidler 1 449 1 261
Sum gjeld 2 172 1 461
Sum egenkapital 241 660
Sum egenkapital og gjeld 2 412 2 121
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Karmsund Sveis Og Påbygg AS
Orgnummer 972 406 104
Telefon (+47) 52 84 53 00
Telefaks (+47) 52 83 90 09
Mobiltelefon (+47) 959 19 019
E-post post@karmsund-sveis.no
Hjemmeside www.karmsund-sveis.no
Besøksadresse Bøneset Industribase, 4260 Torvastad
Postadresse Postboks 83, 4298 Torvastad

Nøkkelpersoner