Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 52 758 46 156
Sum driftskostnader -49 605 -43 933
Driftsresultat 3 153 2 224
Resultat før skatt 2 902 1 700
Årsresultat 2 358 1 570
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 42 192 34 844
Omløpsmidler 4 134 5 346
Sum gjeld 33 293 28 740
Sum egenkapital 14 134 12 776
Sum egenkapital og gjeld 47 427 41 516
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nornett AS
Orgnummer 972 407 577
Telefon (+47) 78 45 75 75
Telefaks (+47) 78 45 75 70
E-post post@nornett.as
Hjemmeside www.nornett.as
Besøksadresse Altaveien 95-97, 9513 Alta
Postadresse Postboks 220, 9502 Alta

Nøkkelpersoner