Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 822 9 301
Sum driftskostnader -10 512 -9 354
Driftsresultat 310 -53
Resultat før skatt 335 -63
Årsresultat 246 -64
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 466 612
Omløpsmidler 1 309 1 484
Sum gjeld 1 775 1 982
Sum egenkapital 138 342
Sum egenkapital og gjeld 1 914 2 325
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Viva Napoli Pizzabar og Restaurant AS
Orgnummer 974 215 195
Telefon (+47) 74 82 84 00
Hjemmeside www.vivanapoli.no
Besøksadresse Kirkev 4, 7500 Stjørdal
Postadresse Kirkevegen 4, 7500 Stjørdal

Nøkkelpersoner