Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 281 353
Sum driftskostnader -258 -651
Driftsresultat 23 -298
Resultat før skatt 22 -299
Årsresultat 22 -299
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 344 220
Sum gjeld 238 136
Sum egenkapital 106 84
Sum egenkapital og gjeld 344 220
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Komtek AS
Orgnummer 974 471 094
Telefon (+47) 906 24 117
Telefaks (+47) 69 25 30 56
E-post post@komtek.no
Hjemmeside www.komtek.no
Besøksadresse Bråtengata 90, 1517 Moss
Postadresse Solgaard Skog 4, 1599 Moss

Nøkkelpersoner