Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 60 960 31 246
Sum driftskostnader -9 560 -5 596
Driftsresultat 51 399 25 651
Resultat før skatt 51 399 25 651
Årsresultat 51 423 24 210
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 361 752 351 568
Sum gjeld 5 776 6 597
Sum egenkapital 495 740 444 317
Sum egenkapital og gjeld 501 515 450 914
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ews Stiftelsen
Orgnummer 974 680 246
Telefon (+47) 958 30 234
Telefaks (+47) 22 52 39 61
Mobiltelefon (+47) 958 30 234
E-post ragnhild.thelle@ews-stiftelsen.no
Besøksadresse c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filipstad brygge 1, 0252 Oslo
Postadresse c/o SEB Postboks 1843 Vika, 0123 Oslo

Nøkkelpersoner