Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 65
Sum driftskostnader -59 -27
Driftsresultat -46 37
Resultat før skatt -46 37
Årsresultat -46 37
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 53 31
Sum gjeld 191 187
Sum egenkapital -43 3
Sum egenkapital og gjeld 148 190
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Feriehuset AS
Orgnummer 975 346 374
Telefon (+47) 66 98 16 00
E-post post@feriehuset.no
Hjemmeside www.feriehuset.no
Besøksadresse Billingstadsletta 35, 1396 Billingstad
Postadresse Postboks 136, 1300 Sandvika

Nøkkelpersoner