Sigurd K. Thoresens Legat Til Opplysningsarbeid og Forskning Vedrørende Arvelige Sykdommer

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 374 0
Sum driftskostnader -137 -41
Driftsresultat 237 -41
Resultat før skatt -175 -429
Årsresultat -175 -429
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 091 0
Omløpsmidler 283 2 815
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 3 375 3 550
Sum egenkapital og gjeld 3 375 3 550
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thoresens Sigurd K Legat Til Opplysn
Orgnummer 975 529 614
Telefon (+47) 22 01 70 80
Telefaks (+47) 22 01 70 81
E-post dag.erlandsen@ader.no
Hjemmeside www.thoresenslegat.no
Besøksadresse c/o Advokat Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse c/o Advokat Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner