Sigurd K. Thoresens Legat Til Opplysningsarbeid og Forskning Vedrørende Arvelige Sykdommer

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -54 -116
Driftsresultat -54 -116
Resultat før skatt 20 -1 468
Årsresultat 20 -1 468
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 023 1 942
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 3 979 3 959
Sum egenkapital og gjeld 3 979 3 959
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thoresens Sigurd K Legat Til Opplysn
Orgnummer 975 529 614
Telefon (+47) 22 01 70 80
Telefaks (+47) 22 01 70 81
E-post dag.erlandsen@ader.no
Hjemmeside www.thoresenslegat.no
Besøksadresse c/o Advokat Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse c/o Advokat Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner