Sigurd K. Thoresens Legat Til Opplysningsarbeid og Forskning Vedrørende Arvelige Sykdommer

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 139 90
Sum driftskostnader -126 -138
Driftsresultat 13 -49
Resultat før skatt 12 -49
Årsresultat 12 -49
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 091 3 091
Omløpsmidler 387 312
Sum gjeld 63 0
Sum egenkapital 3 416 3 403
Sum egenkapital og gjeld 3 479 3 403
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thoresens Sigurd K Legat Til Opplysn
Orgnummer 975 529 614
Telefon (+47) 22 01 70 80
Telefaks (+47) 22 01 70 81
E-post dag.erlandsen@ader.no
Hjemmeside www.thoresenslegat.no
Besøksadresse c/o Advokat Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse c/o Advokat Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner