Einar L Yggeseths Legat Til Fordel For Oslo og Akershus Skogselskap

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -27 -27
Driftsresultat -27 -27
Resultat før skatt 66 -24
Årsresultat 66 -24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 984 918
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 984 918
Sum egenkapital og gjeld 984 918
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Yggeseth Einar L Legat Til Fordel
Orgnummer 975 635 368
Telefon (+47) 23 36 58 68
Mobiltelefon (+47) 950 40 438
E-post haavard@skogselskapet.no
Besøksadresse c/o Skogselskapet i Oslo og Akershus Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo
Postadresse c/o Skogselskapet i Oslo og Akershus Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo

Nøkkelpersoner