Einar L Yggeseths Legat Til Fordel For Oslo og Akershus Skogselskap

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -65 -99
Driftsresultat -65 -99
Resultat før skatt -25 62
Årsresultat -25 62
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 942 966
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 942 966
Sum egenkapital og gjeld 942 966
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Yggeseth Einar L Legat Til Fordel
Orgnummer 975 635 368
Telefon (+47) 23 36 58 68
Mobiltelefon (+47) 950 40 438
E-post haavard@skogselskapet.no
Besøksadresse c/o Skogselskapet i Oslo og Akershus Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo
Postadresse c/o Skogselskapet i Oslo og Akershus Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo

Nøkkelpersoner