Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 161 2 106
Sum driftskostnader -1 055 -3 804
Driftsresultat 1 107 -1 698
Resultat før skatt 1 107 -1 698
Årsresultat 1 105 -1 698
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 616 4 686
Omløpsmidler 43 952 43 343
Sum gjeld 2 632 3 199
Sum egenkapital 45 935 44 831
Sum egenkapital og gjeld 48 567 48 030
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E C Dahls Stiftelse
Orgnummer 975 786 706
Telefon (+47) 73 95 77 71
Telefaks (+47) 73 95 77 71
E-post mnr-trondheim@mnr.no
Besøksadresse c/o Midt-Norge Regnskap AS Klæbuveien 196B, 7037 Trondheim
Postadresse c/o Midt-Norge Regnskap AS Klæbuveien 196 B, 7467 Trondheim

Nøkkelpersoner