Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 76 375 67 950
Sum driftskostnader -74 475 -66 707
Driftsresultat 1 901 1 243
Resultat før skatt -342 1 008
Årsresultat -356 499
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 150 1 165
Omløpsmidler 17 727 20 428
Sum gjeld 17 876 20 249
Sum egenkapital 3 121 3 477
Sum egenkapital og gjeld 20 997 23 725
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Din Tur AS
Orgnummer 975 991 520
Telefon (+47) 71 53 45 45
Telefaks (+47) 74 60 40 01
E-post office@dintur.no
Hjemmeside www.dintur.no
Besøksadresse Ingvald Ystgaards veg 13 A, 7047 Trondheim
Postadresse Ingvald Ystgaards veg 13 A, 7047 Trondheim

Nøkkelpersoner