Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 13 300 12 714
Sum driftskostnader -16 383 -13 231
Driftsresultat -3 082 -517
Resultat før skatt -3 148 -1 163
Årsresultat -2 130 -1 163
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 619 123
Omløpsmidler 9 102 3 161
Sum gjeld 10 405 4 637
Sum egenkapital 317 -1 120
Sum egenkapital og gjeld 10 722 3 517
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Europris Lillesand
Orgnummer 976 145 321
Telefon (+47) 07747
Telefaks (+47) 37 27 10 38
Mobiltelefon (+47) 913 95 493
Hjemmeside www.europris.no
Besøksadresse Lillesand Senter, 4790 Lillesand
Postadresse Lillesand Senter, 4790 Lillesand

Nøkkelpersoner