Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 12 049 11 321
Sum driftskostnader -11 435 -10 618
Driftsresultat 614 703
Resultat før skatt 586 709
Årsresultat 455 540
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 266 1 503
Omløpsmidler 3 535 3 727
Sum gjeld 3 135 3 338
Sum egenkapital 2 134 2 032
Sum egenkapital og gjeld 5 268 5 370
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Werner Barth Bademiljø AS
Orgnummer 976 148 983
Telefon (+47) 33 47 54 06
Telefaks (+47) 33 47 94 77
Mobiltelefon (+47) 452 72 451
E-post werner@barth.no
Hjemmeside www.bademiljo.no
Besøksadresse Haslebakken 4, 3229 Sandefjord
Postadresse Postboks 1066, 3204 Sandefjord

Nøkkelpersoner