Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 17 935 17 700
Sum driftskostnader -16 490 -15 876
Driftsresultat 1 446 1 824
Resultat før skatt 1 442 1 853
Årsresultat 1 075 1 349
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 512 695
Omløpsmidler 7 724 7 469
Sum gjeld 4 727 5 726
Sum egenkapital 3 513 2 438
Sum egenkapital og gjeld 8 240 8 164
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus Grimstad
Orgnummer 976 466 896
Telefon (+47) 37 04 37 70
Telefaks (+47) 37 04 30 36
Hjemmeside www.cubus.com/no/
Besøksadresse Odden 1, 4876 Grimstad
Postadresse Odden 1, 4876 Grimstad

Nøkkelpersoner