Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 330 5 943
Sum driftskostnader -6 293 -5 875
Driftsresultat 37 69
Resultat før skatt 33 58
Årsresultat 21 56
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 163 220
Omløpsmidler 832 810
Sum gjeld 843 910
Sum egenkapital 220 199
Sum egenkapital og gjeld 1 062 1 109
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trippel M Cafe
Orgnummer 976 468 635
Telefon (+47) 37 02 83 88
Telefaks (+47) 37 03 89 67
Besøksadresse Åsbieveien 2, 4848 Arendal
Postadresse Postboks 94, 4855 Froland

Nøkkelpersoner