Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 721 6 055
Sum driftskostnader -5 563 -6 143
Driftsresultat 158 -89
Resultat før skatt 134 -119
Årsresultat 98 -90
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 285 362
Omløpsmidler 792 572
Sum gjeld 1 016 1 007
Sum egenkapital 142 45
Sum egenkapital og gjeld 1 159 1 052
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trippel M Cafe
Orgnummer 976 468 635
Telefon (+47) 37 02 83 88
Telefaks (+47) 37 03 89 67
Besøksadresse Åsbieveien 2, 4848 Arendal
Postadresse Postboks 94, 4855 Froland

Nøkkelpersoner